Archiv kaledndáře akcí

00000067

Kalendář akcí

Běh pod Křížovým vrchem
Tradičně se zúčastníme sportovního klání malotřídních škol v Adršpachu. 
Děti mají talent
V úterý k nám zavítají martínkovičtí školáci s učitelkami. Společně si zasoutěžíme v různých disciplínách a předvedeme své talenty. Hlavním cílem je pro nás ale společné přátelské setkání.
Divadlo
Byli jsme pozváni na shlédnutí představení dramatického kroužku při ZŠ Meziměstí "Už máš ten klíč?". Pojedeme všichni a moc se těšíme.
Muzikál
Se staršími žáky navštívíme muzikálové představení "Rebelové" v podání studentů broumovského gymnázia. Bude se konat v Broumově na Střelnici.
Den dětí
Tento den oslavíme s dětmi dobrodružnou výpravou po okolí Jetřichova. Budeme hledat stopy dávné historie, plnit různé úkoly a hledat poklad. 
Výlety
Letos se naše výlety rozdělí: mladší žáci (1+2) pojedou do Broumova na farmu Wenet, kde je pro ně připraven vzdělávací program. Starší žáci (3+4+5) pojedou poznávat naše krajské město. Nejprve něco z historie návštěvou Muzea východních Čech, procházkou městem a nakonec si vyzkouší 3D virtuální realitu v herně Holodeck. Podrobné informace dostanou děti ve škole.
Přednáška vojenské historie 2
Výročí konce druhé světové války si připomeneme již druhou přednáškou vojenské historie pana Somra. Tentokrát je téma "Osvobození 1945 + 50.léta v naší armádě ( ČSLA)". Součástí je opět ukázka dobových předmětů.
Dopravní výchova
Ve středu pojedeme do Náchoda na dopravní hřiště v rámci jarní výuky dopravní výchovy. Pojedou všechny ročníky. Podrobnosti dostanou děti ve škole.
Den Země
V pátek oslavíme Den Země, a to úklidem kolem školy a přípravou našeho krásného záškoláckého prostoru na sezónu venkovního učení. Podrobnou organizaci se děti dozví ve škole.
Třídní schůzky
Ve středu se konají třídní schůzky formou individuálních konzultací od 13 do 16 hodin.  
Zápis dětí do 1. ročníku
V souladu s § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy
ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK  2022/2023.
Zápis se uskuteční
v úterý 18. dubna 2023 od 13 do 16 hodin
Podrobnosti najdete níže vlevo.
Velikonoční den otevřených dveří
Ve čtvrtek vás zveme do školy na VELIKONOČNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ).  Na programu bude vystoupení dětí i školáků, velikonoční dílničky, jarmark, zvířátka, kavárna a občerstvení. To vše v budově školy a v přilehlém okolí (když počasí dovolí). Na vánoce nám to nevyšlo, tak se budeme těšit na jarní setkání. Začínáme v 15 hodin, končíme, až se nám bude chtít domů.
Divadlo v Teplicích nad Metují
Ve čtvrtek pojedou žáci 1. a 2. ročníku na divadelní představení „ Bylo nebylo“, které se bude konat v kině v Teplicích nad Metují. Představení je interaktivní, jedná se o pásmo her, pohádek, hádanek a písniček v podání herců Divadla Za2 z Příbrami. Podrobnosti se dozvíte od p. uč. Nováčkové.
Jarní prázdniny
V pondělí 20.2. začínají týdenní jarní prázdniny. Do školy se vrátíme zase v pondělí 27.2. Letos nám vycházejí na masopust, tak si ho doma pěkně užijte!
Přednáška z vojenské historie
Ve středu nás navštíví p. uč. Somr se zajímavou přednáškou z vojenské historie. Přiblíží nám obranu naší vlasti v období let 1918 - 1939. Seznámí nás s účelem výstavby malých lehkých objektů, které jsou v našem kraji velmi četné. Přiveze množství předmětů z vojenské výstroje a dobových dokumentů.
Pololetní prázdniny
V pátek mají žáci jednodenní pololetní prázdniny. Užijte si prodloužený víkend!
Pololetní vysvědčení
V úterý žáci sklidí plody své půlroční práce - obdrží výpis z pololetního vysvědčení. V ŽK prosím potvrďte, že jste byli s pololetním hodnocením seznámeni.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny letos začínají v pátek 23.12. a končí v pondělí 2.1.2023. Do školy se vrátíme v úterý 3.1.2023. Přejeme ŠŤASTNÉ A VESELÉ!????☃️????
Vánoční jarmark
Dlouho plánovaný VÁNOČNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s jarmarkem a bohatým programem bohužel rušíme z důvodu vysoké nemocnosti žáků ZŠ  a dětí MŠ. Pozveme vás do školy zase na jaře.
Dopravní hřiště
V rámci dopravní výchovy v pátek žáci navštíví dopravní hřiště v Náchodě. Je pro ně připravena výuka i praktická jízda v tréninkovém silničním provozu. Podrobnosti se dozvíte ve škole před akcí.
Podzimní prázdniny
Od středy do pátku budou mít žáci ZŠ podzimní prázdniny. MŠ  a ŠJ budou bez omezení.
Ředitelské volno
Z důvodu dlouho dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuji na dny 24. a 25.10. ředitelské volno. V provozu bude MŠ (bez omezení), ŠJ (bez omezení) a ŠD (od 8 do 14 hodin pro předem přihlášené žáky). 
Mgr. Marie Hanzlíková
Třídní schůzky
Ve čtvrtek budou od 13 do 16 hodin třídní schůzky, a to formou individuálních konzultací. Probíhat budou v obou třídách ZŠ. 
Ředitelské volno
Ve středu bude celé zařízení z technických důvodů zavřeno (celý den je hlášena odstávka elektřiny).
Divadlo Meziměstí
Školáci i děti z naší MŠ  pojedou (nebo půjdou pěšky) do divadla v Meziměstí na pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové. Podrobnosti se dozvíte ve škole u učitelek.
Sběr podzimních plodů
Ve středu vyrazí žáci do okolí školy. Projektový den využijí k mapování okolí školy (prvouka, vlastivěda), opakování přírodovědných témat (příroda na podzim) a ke sběru kaštanů, žaludů, šípků a jiných podzimních plodů. Některé plody budeme ve škole dál zpracovávat, některé budou odvezeny do výkupu. Výtěžek připadne do třídního fondu.
Ukliďme Česko
Žáci školy se opět připojí k celostátní akci zaměřené na čistotu životního prostředí a osvětu mezi lidmi v oblasti nakládání s odpady. Cílem projektového dne je nejen úklid vybrané lokality, ale také zopakování již probraných ekologických témat formou terénního cvičení.
Jak se dělá tanečník
Mladší žáci 1. a 2. ročníku navštíví hudební představení TCP Baby balet Praha na téma historie tance, které se koná v Dřevníku areálu broumovského kláštěra.
Výstava minerálů
Žáci 3.-5. ročníku navštíví v rámci přírodovědy výstavu minerálů Broumovska v Broumově. Bude zajištěn odborný výklad spolupořadatele výstavy.
Slavnostní zahájení školního roku
Po letních prázdninách se znovu sejdeme ve škole. Žáci budou rozděleni do dvou tříd: I. třída - 1. a 2. ročník, II. třída - 3., 4. a 5. ročník. Přivítají vás třídní učitelky Andrea Nováčková (I. tř.) a Marie Hanzlíková (II. tř.).